Protocol dislèxia i TDAH

protocolo tdah psicologo educacion primaria Fa poc ens vam assabentar per organismes institucionals i per la premsa que està a punt de sortir a la llum un nou Protocol d'actuació per adaptar l'escolaritat a alumnes que presentin dificultats de TDAH com a alumnes amb necessitats educatives especials. Hi ha un cert desconcert perquè mentre en uns casos es recomana l'ajuda escolar en d'altres es desestima. No hi ha criteris comuns i clars d'actuació i això fa que els pares necessitin la informació per saber que han de decidir com a millor mesura per al futur del seu fill. En els cursos d'Educació Primària, el PI (Pla Individualitzat) s'aplica per a les dificultats de codificació semàntica de la lecto-escriptura en la dislèxia i dificultats de planificació i dispersió en el TDAH. Però això pren èmfasi en especial a l'Ensenyament Secundari i al Batxillerat, quan el nivell acadèmic augmenta i no s'arriba a assolir el nivell per aprovar l'escolaritat. Aquest PI permet l'aplicació d'un protocol d'actuació durant els cursos necessaris, es pot aplicar també al Batxillerat i pot finalitzar amb la petició de l'estudi de cada cas per accedir a la Selectivitat on un Tribunal accepta o denega la petició. Les dades de presentació finalitzen el 31 de gener i és ara quan es prepara la documentació: full de sol.licitud, pla individualitzat i informe mèdic-psicològic del centre que el tracta.

Rosa Mª Ibañez
Psicòloga clínica
Publicat a la revista Tot Sant Cugat n.1340
30 Novembre 2012

La informació proporcionada en aquesta web, es només per el seu coneixement general i no és substitut de consells mèdics o professionals per a condicions mèdiques especifiques. Vostè no ha d’utilitzar aquesta informació per a diagnosticar o tractar cap problema de salud o malaltia sense consultar amb un professional mèdic.

Web actualitzada el dilluns 02 maig 2022, 13:28