Bilingüisme: un avantatge, o no?


bilinguisme infants nens escolaQuè és el bilingüisme? Es tracta de la capacitat que té una persona per parlar dues llengües. Hi ha estudis recents que constaten que conèixer i usar diferents llengües comporta un major desenvolupament de determinades àrees cerebrals; així com també contribueix a millores d’algunes habilitats cognitives com, per exemple, la memòria a curt termini i la capacitat d’atenció i concentració.

Hi ha molts estudis sobre aquest tema. I molts pares, mestres i professionals es plantegen dubtes com: a quina edat és bo que el nen aprengui una nova llengua? Això li comportarà algun tipus de benefici o inconvenient? Per respondre a aquesta i d’altres preguntes exposarem alguns dels avantatges i inconvenients que s’han demostrat en diferents estudis.
Tan el bilingüisme com el multilingüisme permet un major desenvolupament d’habilitats com l’escriptura i la lectura. A la vegada, permet obtenir coneixements respecte a la diversitat cultural. Facilita l’adaptació a nivell social. I millora l’autoconfiança i l’autoestima. És evident que com abans s’aprengui una nova llengua més probabilitats hi ha que els nens n’adquireixin una competència més alta. Tot això farà que, en el futur, les seves possibilitats laborals siguin més àmplies.

I si parlem dels inconvenients? Doncs, observem com els nens multilingües comencen a parlar una mica més tard, en general, que no pas aquells nens que només parlen un idioma. De la mateixa manera, com els hi passa als adults, és comprensible que hi ha barreja d’idiomes al parlar. Un dels altres punts a tenir en compte són els esforços que s’han de fer per aconseguir un aprenentatge integral (comprensió oral, parla, escriptura i lectura) del nou idioma.

I què passa en quant a l’edat per iniciar l’aprenentatge de nous idiomes? És evident que com més petits siguin els nens (no cal marcar una edat en concret) més capacitat d’absorció i més naturalitat tindran a l’hora d’aprendre’l.

Dr. Jordi Sasot Llevadot
Psiquiatra Infanto Juvenil

Carles Patris Gustems
Psicòleg Clínic Infanto-Juvenil

La información proporcionada en esta web, es sólo para su conocimiento general y no es sustitutivo de consejos médicos o profesionales para condiciones médicas específicas. Usted no debe utilizar esta información para diagnosticar o tratar ningún problema de salud o enfermedad sin consultar a un profesional médico.

Web actualitzada el Martes 21 Noviembre 2023, 11:59