Orientació a l'escola

trastorns escolars psicoleg psiquiatria barcelonaL'escola pot ser un lloc molt important per a la contenció i l'educació del nen amb trastorn per dèficit d'atenció o pot ser també el lloc on es presentin els primers símptomes d'inadaptació i de fracàs personal, que és molt més greu que el fracàs escolar. Per tant, hem d'incloure l'escola al pla de tractament multimodal.

Per poder enfocar qualsevol acte d'orientació escolar, els professors necessiten com a primer objectiu conèixer la capacitat que li pot demanar al seu alumne. Com es veu afectada aquesta capacitat pel seu problema atencional, per tal d'estructurar i organitzar les tasques quan són massa difícils, de llarga durada o bé oferir la supervisió necessària. Trobar estratègies per millorar l'atenció de l'alumne millora la seva conducta disruptiva i al mateix temps rescata la seva autoestima. Per tal d'afavorir aquesta posada en marxa comptem amb l'aplicació del que s'anomena Pla Individualitzat, que presentant a l'escola un informe diagnòstic que verifiqui aquesta necessitat d'ajuda, es pot demanar en l'educació Primària, Secundària i Batxillerat segons l'actual llei d'educació.

Rosa Mª Ibañez
Psicòloga clínica
Publicat a la revista Tot Sant Cugat n.1406
14 de Març de 2014

La información proporcionada en esta web, es sólo para su conocimiento general y no es sustitutivo de consejos médicos o profesionales para condiciones médicas específicas. Usted no debe utilizar esta información para diagnosticar o tratar ningún problema de salud o enfermedad sin consultar a un profesional médico.

Web actualitzada el Martes 21 Noviembre 2023, 11:59