Intervenció infantil precoç

dreamstime Psicologo infantil barcelonaUna de les publicacions més consultades pels pares a USA és “Washington Parent” pels articles del NIMH (National Institute Mental Health) principal grup de recerca i investigació des de la ciutat de Bethesda. Les seves últimes recerques es realitzen sobre la “intervenció primerenca”. En etapes preescolars de 0 a 6 anys els principals trastorns es poden identificar amb les proves corresponents de desenvolupament cognitiu, maduració, llenguatge i conducta adaptativa. Això permet establir un correcte diagnòstic en edats preescolars, oferint el tractament d’intervenció adequat.

Aquesta mateixa setmana venia a consulta un nen de quatre anys que va caminar als 16 mesos i parlava menys de 10 paraules als dos anys, feia ecolàlies i repetició de sons. També, quan va iniciar l’educació infantil, amb el contacte amb altres nens no interactuava i presentava dificultats d’hàbits i socialització.

Els pares van fer una primera consulta i explicaven que els havien dit que tornessin als 6 anys. No convençuts demanaven de nou una altra opinió ja que des de de l’escola i l’entorn familiar més proper els comentaven que hi havia solucions. Treballar amb programes d’intervenció primerenca ajuda a la maduració. Tranquil.litzar els pares o ajudar els nens?, o millorar la maduració fent les dues coses a l’hora.

Rosa Mª Ibañez
Psicòloga clínica
Publicat a la revista Tot Sant Cugat n.1337
9 Novembre 2012

La información proporcionada en esta web, es sólo para su conocimiento general y no es sustitutivo de consejos médicos o profesionales para condiciones médicas específicas. Usted no debe utilizar esta información para diagnosticar o tratar ningún problema de salud o enfermedad sin consultar a un profesional médico.

Web actualitzada el Lunes 03 Agosto 2020, 09:53