Què es la dislèxia

Que es la dislexia

que es la dislexiaLa dislèxia és una dificultat que comença a ser identificada a finals del segle XIX com un obstacle en el progrés escolar, una repercussió sobre els aprenentatges i un baix rendiment acadèmic en general. Actualment els estudis el 2014 de Sally Shaywitz del Departament of Pediatrics, Yale University Schoolf of Medecine, New Hanven, Connecticut, una investigadora de les que més publica al món sobre el tema, Connecticut Longitudinal Sudy, ens informa que la dislèxia es resol de forma satisfactòria si es tracta degudament i sobretot a temps amb tècniques d'intervenció adients al problema. Les dades obtingudes en la població americana de parla anglesa diuen que un 27% d'estudiants que es troben en la high school tenen dificultat per comprendre bé el que llegeixen, essent el 36% de primària i destacant també que un 17% han llegit bé més tard del temps esperant per la seva edat. Tenint en compte que la lectura és imprescindible per estudiar i expressar-se per escrit, ja es faci amb llibre o ordinador, detectar aquestes dificultats lectoescriptores en edats primerenques és un factor preventiu fonamental.

Rosa Mª Ibañez
Psicòloga clínica
Publicat a la revista Tot Sant Cugat n.1450
23 de Gener de 2015

La informació proporcionada en aquesta web, es només per el seu coneixement general i no és substitut de consells mèdics o professionals per a condicions mèdiques especifiques. Vostè no ha d’utilitzar aquesta informació per a diagnosticar o tractar cap problema de salud o malaltia sense consultar amb un professional mèdic.

Web actualitzada el dilluns 02 maig 2022, 13:28